Finland

Explore the activities, events and projects that are registered to take place in Finland. Click on the pins in the interactive map, or select a project form the list to see more details.

Register your idea to add to the list. This will be reviewed by the national focal point listed below before it is published on the website. In case you have questions concerning the organisation of activities, projects and events in your country please contact your national focal point.

Tervetuloa mukaan Euroopan kestävän kehityksen viikolle!

Mieti jo nyt mikä voisi olla sellainen tapahtu ma, tilanne, viestintäteko jonka voisitte toteuttaa tuon viikon aikana. Tavat ja keinot ovat monet - jopa rajattomat. Viime vuonna suomalaiset organisaatiot järjestivät tapahtumia henkilöstölleen, kertoivat sidosryhmilleen miten vievät kestävää kehitystä arjen käytäntöihin ja somettivat mm. omasta kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksesta.

Viikon teema on tänä vuonna globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda2030. Suomi toteuttaa tuota globaalia ohjelmaa monin eri tavoin. Yksi tapa, jolla jokainen voi tulla Suomessa osaksi kansainvälistä kestävän kehityksen työtä, on tehdä kestävän kehityksen toimenpidesitoumus. 

Euroopan kestävän kehityksen viikko on erinomainen ajankohta kertoa omasta toimenpidesitoumuksesta ja haastaa muita mukaan. Tai jos sitoumusta ei vielä ole tehnyt, julkistaa se silloin. Kaikki sitoumukset kirjataan tähän tietokantaan: www.sitoumus2050.fi

Seuraa meitä twitterissä @KestavaKehitys ja LinkedIn:ssä Sitoumus2050. Linkitä omat toimenpiteesi ja viestisi myös näihin kanaviin, me kerromme teidän työstänne koko Euroopalle!


Suomessa toimiva Hållbarhetsveckan - Kestävän kehityksen viikko toimii ESDWn Euroopan kestävän kehityksen viikon partnerina, ja tuo näkyviin Suomessa toteutettavia aloitteita ja tapahtumia, jotka korostavat kestäviä käytäntöjä ja hyviä ratkaisuja. Suomessa Kestävän kehityksen viikko toteutetaan osana Maaseutupolitiikan kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä verkostohanketta.  Hankkeessa maaseudun rooli kestävyys siirtymässä on keskiössä ja kestävän kehityksen viikko toimintamallin kautta tavoitteena on tuoda näkyviin erityisesti maaseudun mahdollisuuksia ja käytännön ratkaisuja kestävää tulevaisuutta ajatellen. Kestävän kehityksen viikon kautta edistetään maaseudun toimijoiden roolia kestävyys siirtymässä ja luodaan dialogia maaseutualueille toimiville ratkaisuille.

Hållbarhetsveckan – Kestävän kehityksen viikko i Finland fungerar som ESDW:s den Europeiska Hållbarhetsveckans partner och synliggör initiativ och evenemang i Finland som lyfter fram hållbara aktörer och goda lösningar. I Finland genomförs Hållbarhetsveckan genom landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare. I projektet är landsbygdens roll i en hållbar övergång i fokus och Hållbarhetsveckan syftar till att lyfta fram landsbygdsområdens potential och praktiska lösningar för en hållbar framtid. Under Hållbarhetsveckan främjas landsbygdsaktörernas roll i omställningen till hållbarhet och dialog skapas för lösningar som fungerar på landsbygden.

Kestävän kehityksen viikkoa vietetään tänä vuonna 23.-29.9.2024 jolloin paikallisia tapahtumia järjestetään ympäri maata. Kestävän kehityksen viikon tapahtumat löytyvät kootusti kestavankehityksenviikko.fi – sivustolta, josta tapahtumia pääsee selaamaan maakunnittain.

I Finland äger Hållbarhetsveckan rum 23-29.9.2024 med lokala aktiviteter ordnas runt om i landet. Hållbarhetsveckans aktiviteter samlas på hallbarhetsvecka.fi-sidan, och programmet kan ses landskapsvis.

Tälle vuodelle tapahtumia on rekisteröity: 0 - aktiviteter registerade för årets Hållbarhetsvecka.

Facts

0 Initiatives

National Focal Point

Prime Minister's Office Finland

Valtioneuvoston kanslia
Statsrådets kansli

https://kestavakehitys.fi/

Taru Savolainentaru.savolainen@gov.fi

Finnish Regional Sustainable Development Week

Nora Backlundnora.backlund@slf.fikestavankehityksenviikko.fi

Share Us

Search